Nhằm giáo dục sức khỏe giới tính ở lứa tuổi vị thành niên. Ngày 12/11/2019 Liên đội THCS Trung Hội phối hợp với Trung tâm y tế huyện Định Hóa....