Ảnh Hội trại kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo VN và 20 năm ngày thành lập trường THCS Trung Hội